Аспірантура і докторантура при кафедрі АІС

    При кафедрі АІС діє аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
   Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки у докторантурі до 2 років, в очній аспірантурі  (денна, вечірня) до 4 років. Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки.
   Високий рівень підготовки фахівців забезпечують 4 доктори наук та 9 кандидатів наук, які працюють на кафедрі.

Навчальні спеціальності:
     Галузь знань - 12 Інформаційні технології.
 Навчальна спеціальність - 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
     Галузь знань - 17 Електроніка та телекомунікації.
 Навчальна спеціальність - 171 Електроніка.

Аспірантам та докторантам сплачується стипендія та надаються пільгові умови для публікацій результатів наукових розробок. Найбільш перспективні розробки можуть одержувати фінансову підтримку, як за рахунок держбюджету, так і рахунок госпдоговірної тематики.

Вимоги щодо прийому в аспірантуру http://www.kdu.edu.ua/new/aspir_doct.php

Контактна інформація:

к. т. н., старший викладач кафедри автоматизації та інформаційних систем

Рилова Наталя Вікторівна, моб. +38 (068) 439-12-05.