Дернова Майя Григорівна 

Посада: Доцент кафедри АІС в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 

Контактні дані:

Адреса електронної пошти: maya.dernova@ukr.net
Адреса електронної пошти кафедри АІС КрНУ:
Телефони: 
+380679516990

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1993, англійська мова, вчитель англійської мови
Кременчуцький національний університет, 2012, комп’ютерні системи та мережі, інженер  з комп’ютерних систем

К. п. н., 015  Професійна освіта (за спеціалізаціями) (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), (ДК № 053685 від 08.07.2009), доцент за кафедрою іноземних мов (12ДЦ № 023528 від 09.11.2010);
«Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів»

Автор 100 наукових праць, 1 монографій, 7 навчальних посібників.

Наукові інтереси: організація навчального процесу у ЗВО, дистанційне навчання, індивідуальне навчання.