Когдась Максим Григорович 

Посада: Доцент кафедри АІС в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 

Контактні дані:

Адреса електронної пошти: kogdasmax@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри АІС КрНУ:
Телефони: 

Освіта:
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, 2011, системи управління і автоматики, магістр з комп’ютерних систем

К.т.н., 171  Електроніка (05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки) (ДК №025924 від 22.12.2014),
«Розробка методів та обладнання для контролю структурно-геометричної досконалості пластин арсеніду галію»

Автор 63 наукових праць, 1 патент на корисну модель.

Наукові інтереси: напівпровідники, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників,  АСУТП.