Наукові конференціі

       Конференції проводяться з першого року заснування кафедри автоматизації та інформаційних систем. Таким чином реалізується один з основних принципів наукової діяльності - живе спілкування та обмін новими ідеями.  

     

Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ-Перспектива»

Систематично проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ-Перспектива». Актуальна VI Всеукраїнська науково-практична конференція «ІТ-Перспектива» відбулася 20-21 квітня 2019 р.

    
       

Конференцію відвідують близько 200 чоловік, що працюють в сфері IT-технологій. Доповідачі з українських IT- компаній познайомлять слухачів з поточною ситуацією на ринку інформаційних технологій, з трендами в IT - індустрії та з новими актуальними темами у цій сфері. Сайт конференції http://it-perspektiva.altexsoft.com

       

     

 Міжнародна науково–практична конференція НМІТФ

(Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка)

      Міжнародна науково–практична конференція НМІТФ (Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка), проводиться  один раз на два роки за спиянням Міністерства освіти і науки України, Наукової ради НАН України з проблем фізики напівпровідників, Інституту фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Науково-технологічний комплексу (НТК) “Інститут монокристалів” НАН України, Королівського інститут утехнологій (Швеція), Інституту нанотехнологій (Франція), Університету Пардубіце (Чехія), Інституту електронних технологій (Польща), Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національний технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університету радіоелектроніки, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Сайт конференції http://nmitf.kdu.edu.ua

     

   Метою конференції, окрім ознайомлення з науковими доробками спеціалістів та обміну інформацією за тематикою конференції, є визначення Hi-Tech розробок, що мають велике практичне значення для розвитку виробництва матеріалів електронної техніки і фотовольтаїки,  та рекомендація їх до впровадження на підприємствах України, що займаються виробництвом матеріалів електронної техніки і засобів перетворення сонячної енергії в електричну.

    

Исторія - I Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка” (НМІТФ-2011) відбулася 5-7 травня 2011 р. на базі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського.

Наукові напрями конференції:

 1. Матеріали, структури, технології, устаткування для фотовольтаїки та сонячної енергетики.
 2. Перспективні методи вирощування напівпровідникових монокристалів, тонких плівок та квантово-розмірних структур. Фундаментальні дослідження процесів росту кристалів; пошук нових кристалічних та наноструктурних середовищ з функціонально важливими властивостями; фундаментальні основи нанотехнологій.
 3. Фізико-хімічні процеси на поверхні епітаксійних плівок і гетеромежах.
 4. Комплексні дослідження фізичних явищ в оптичних монокристалах, наносистемах та їх фізико-хімічних властивостей.
 5. Матеріали і приладові структури для сенсорів, сонячних елементів і матричних перетворювачів інформації.
 6. Дефектоутворення, міжфазна взаємодія та релаксаційні процеси.
 7. Вимірювання, контроль та управління параметрами напівпровідникових матеріалів в технологічних процесах.
 8. Діагностика фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів.
 9. Інформаційні технології, системи управління та відображення інформації.
 10. Інформаційні технології проектування автоматизованих систем.
 11. Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.
 12. Комп’ютеризовані системи автоматики та управління.
 13. Моделювання фізичних і фізико-хімічних процесів в монокристалах, епітаксійних плівках та приладових структурах на їх основі.

  У 2020 році, враховуючи ситуацію з пандемією COVID-19, співголови конференції та організаційний комітет прийняли рішення проводити конференцію НМІТФ-2020 у дистанційному режимі. За результатами роботи конференції було випущено електронний збірник. На цьому сайті його можна завантажити ТУТ, також можна буде завантажити на сайті конференції.. Сайт конференції http://nmitf.kdu.edu.ua