Лабораторії кафедри 


     Кожна лабораторія обладнана локальною мережею з підключенням до мережі Internet, та має можливість доступу до Wi-Fi. Усі лабораторії кафедри забезпечені навчальними стендами, демонстраційним матеріалами для зручного вивчення дисциплін та отримання основних компетенцій студентами усіх спеціальностей.

.У розпорядженні кафедри є 5 мультимедійних комплексів, які використовуються у навчальному процесі та науковій роботі аспірантів і викладачів кафедри.


Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

     Навчальні лабораторії забезпечують практичне засвоєння набутих студентами теоретичних знань у рамках проведення лабораторних занять.  Лабораторії оснащені обладнанням провідних компаній у галузі автоматизації виробництв, та обладнанням яке використовується на більшості промислових підприємств України та за кордоном. Зокрема за домогою  фірм Siemens, та «Weidmuller» (Німеччина) обладнана Лабораторія автоматизованих систем управління, фірми «Carlo Gavazi» (Італія),  «Autonics» (Корея), «Ascon» (Франція),  обладнана Лабораторія технічних засобів автоматизації та мікропроцесорних систем керування Це дозволяє випускникам кафедри практично відразу приступати до кваліфікованої роботи на підприємствах.

Спеціальність 122 – Комп'ютерні науки

     Комп’ютерні класи кафедри оснащені компанією AltexSoft (США) сучасними комп'ютерами, потужним серверним обладнанням та мультимедійною технікою.

  • Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки (7301) оснащена всіма необхідним засобами для вивчення сучасної елементної бази електронної техніки, вирішення задач розробки, створення та експлуатації засобів і систем автоматики та телемеханіки.

  • Лабораторія автоматизованих систем управління SIEMENS (7401) оснащена контролерами фірми Sіemens, промисловою електронікою і електротехнічними системами фірми Weidmuller, обладнанням для монтажу систем управління та електропостачання компанії DKC.

Це дозволяє під час практичних занять вирішувати завдання, максимально наближені до виробничих потреб підприємств. В лабораторії використовується ліцензійне програмне забезпечення фірми National Instruments.

  • Лабораторія технічних засобів автоматизації та мікропроцесорних систем керування (7404).

Тут проводять практичні заняття з використанням базових елементів систем автоматики, з проектування мікропроцесорних систем керування на базі обладнання фірми ОВЕН, МІКРОЛ, Omron та наборів електроніки Master Kit.

  • Лабораторія метрології та контролю параметрів напівпровідникових матеріалів (7518) дозволяє поглиблено вивчати окремі дисципліни, проводи науково-дослідну роботу а також виконувати наукові розробки та впровадження на замовлення різних установ та організацій у багатьох сферах діяльності.
  • Кабінет дипломного проектування проектно-технологічної та виробничої практики (7407) забезпечено сучасною оргтехнікою для проведення робіт пов'язаних з дипломними, проектними розробками студентів та їх документованням.

.

  • Лабораторія WEB-дизайну, дизайну видання, і технологій комп’ютерного проектування (7408) забезпечена сучасними комп’ютерами та оргтехнікою для проведення практичних занять з комп’ютерного проектування та дизайну за допомогою потужних програмних пакетів Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Corel Draw, QuarkXPress, Adobe Illustrator.

  • Лабораторія інформаційних технологій AltexSoft Lab (7419) забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпечення фірми Microsoft. Це дозволяє проводити заняття з вивчення паралельних алгоритмів та розподілених інформаційних систем і дає можливість підготувати конкурентоздатних IT-фахівців.  Тут студенти не тільки виконують лабораторні роботи, але й вивчають найсучасніші технології програмування на безкоштовних курсах Altexsoft, отримують практичний досвід та беруть участь у виконанні колективних IT-проектів.

  • Аудиторія іноземної мови (7509) забезпечена медійною технікою, що дозволяє проводити заняття з вивчення іноземної мови, та дає можливість студентам підготуватися до конкурентних викликів IT-сфери.  Отримуючи практичний досвід у співбесідах та інших формах навчання, студенти можуть підвищити рівень іноземної мови.

Студенти, які  мають протягом навчання найкращі результати, отримують безкоштовно сертифікати та запрошуються на роботу до компанії AltexSoft вже під час навчання в університеті. На базі цієї лабораторії проходить підготовка студентів до участі в олімпіадах із спортивного програмування, конкурсах студентських-наукових робіт.