Практика на кафедрі АІС

     Практика являє собою особливий вид засвоєння навичок студентами. Мають бути такі види практик:

  • Проектно-технологічна практика.
  • Виробнича практика.
  • Переддипломна практика.
  • Педагогічна практика.
  • Науково-дослідна практика.


Для завантаження доступні такі документи потрібні усім спеціальностям:
1. Методичні вказівки:
 Щодо виробничої практики (автоматиз.).doc
 Щодо переддипломної практики (автоматиз.).doc
 Щодо переддипломної практики (КН).doc
 Щодо наукової практики (ІСТ).doc
 Щодо проектно-технол. практики (КН).doc

2. Щоденники практики:
Щоденник виробничої практики 3курс АК.doc 
Щоденник науково-дослiдна практика 5курс.doc 
Щоденник переддипломноi практики 4курс.doc 
Щоденник проектно-технолог. практики 3курс (КН).doc  

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Проектно-технологічна практика

     Проектно-технологічна практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців (спеціалістів) у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Метою проектно-технологічної практики є закріплення та поглиблення студентами знань з дисциплін професійної та практичної підготовки, збирання та аналіз фактичного матеріалу, а також виконання необхідних теоретичних досліджень за темою випускної роботи бакалавра.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики


151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики

Виробнича практика

     Виробнича практика, метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 3 курс (6 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики

Переддипломна практика  - 4 курс (8 семестр)

     Переддипломна практика (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» -  4 курс (8 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики


151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» -  4 курс (8 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики АК-15-1

-   наказ про проходження практики АКІТ-16-2с

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Педагогічна практика

     Педагогічна практика, метою якої є формування первинних навичок і умінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами педагогічної складової практики є: формування практичних знань про організацію навчального процесу в університеті; засвоєння норм професійної етики педагога та основних особливостей професійної діяльності викладача.

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики


151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики


Науково-дослідна практика
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики


151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» - 6 курс (12 семестр)
Доступні для завантаження такі документи:
  - наказ про проходження практики