СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 45.052.04

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22 грудня 2016 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
05.13.06 «Інформаційні технології»;
05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Навчальні спеціальності:
     Галузь знань - 12 Інформаційні технології  Навчальна спеціальність - 122 Комп’ютерні науки.
     Галузь знань - 17 Електроніка та телекомунікації Навчальна спеціальність - 171 Електроніка.

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ: ОКСАНИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ: ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: ПРИТЧИН Сергій Емільович, доктор технічних наук, доцент.

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 (завантаження)

E-mail: k45.052.04krnu@kdu.edu.ua