Спеціальність 122 – Комп`ютерні науки

     Рівні підготовки: бакалавр, магістр, доктор PhD Концепція спеціальності: майбутній спеціаліст буде виконувати аналіз ринку інформаційних систем, володіти сучасними інформаційними технологіями, проектувати інформаційно-аналітичні системи із застосуванням засобів штучного інтелекту.

     Програма фахової підготовки бакалавра включає:

 • створення сучасної інформаційної системи підприємства (інтеграція CAD, CAE, MRP, ЕRP та інших систем);
 • розробка програмних бібліотек, сервісних додатків і спеціалізованих модулів з використанням мов програ-мування C++, С#, PHP, Java та ін.;
 • розробка та адміністрування баз даних Oracle, MS SQL, MySQL; - web-дизайн – мови розмітки HTML, XML та верстка веб-сайтів;
 • 3D-моделювання та програмування ігор (OpenGL, WebGL);
 • розробка веб-додатків на базі Java Enterprise Edition, ASP. NET MVC, PHP, JavaScript та AJAX;
 • мобільні платформи (Android, IOS), про-грамування мобільних додатків та ігор;
 • побудова систем штучного інтелекту;
 • адміністрування локальних мереж та моніторинг мережевих ресурсів;
 • інсталяція та обслуговування бездротових мереж Wi-Fi;
 • організація та керівництво проектними роботами в галузі автоматизованих систем та інформаційних технологій.

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно- інтегровані технології

     Рівні підготовки: бакалавр, магістр, доктор PhD. Концепція спеціальності: підготовка фахівця, що вміє проектувати та експлуатувати системи управління комп`ютерно-інтегрованими системами виробництва на базі сучасних мікроконтролерних засобів, розробляти алгоритмічне і програмне забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами у машинобудівній, напівпровідниковій, харчовій та гірничо-видобувній галузях промисловості.

     Програма фахової підготовки бакалавра включає:

 • розробку автоматизованих систем управління для різних видів технологічного обладнання, технологічних процесів і виробництв;
 • комп`ютерне моделювання роботи техно-логічних комплексів;
 • розробка управляючих алгоритмів і програм для програмованих контролерів та інтелектуальних датчиків, які контролюють та керують виробничим обладнанням та технологічними процесами;
 • системи керування на базі програмованих логічних контролерів (Siemens, Мікрол та ін.)
 • мови програмування С/C#(.NET), PHP, Javascript, Assembler, FBD;
 • побудова та адміністрування баз даних (MySQL, MS SQL);
 • використання SCADA-систем Symantec, LabView; -САПР. Створення 2D/3D геометричних моделей виробів різного призначення.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОГО ДРУЖНЬОГО СТУДЕНТСЬКОГО КОМ'ЮНІТІ